Priser

Exempelpriser

Konsult och teknisk kunskap 850 kr /tim
Vi tar fram det tekniska underlag som du behöver för att komma vidare i ditt projekt.
Låna vår expertis för att få fram det bästa ur ditt projekt
 
Avser normal arbetstid
Specialdesign - Plåtarbete 750 kr /tim
Utanför normal tillverkning/ utöver standrardiserade mått och detaljer
 
Avser normal arbetstid
Alla priser Exklusive moms.
Vi hjälper dig med planering Montering etc.etcetc