Priser

Exempelpriser

Konsult och teknisk kunskap 650 kr /tim
Vi tar fram det tekniska underlag som du behöver för att komma vidare i ditt projekt.
Låna vår expertis för att få fram det bästa ur ditt projekt
 
Specialdesign - Plåtarbete 550 kr /tim
Utanför normal tillverkning/ utöver standrardiserade mått och detaljer
 
Vi hjälper dig med planering Montering etc.etcetc