Kreditvärdighetsbetyget från UC - Le-Vent

Högsta Kreditvärdighet - Riskklass 5

ENLIGT UC RISK - RISKPROGNOS 0.22%

Vårt företag har Rating AA, vilket innebär god kreditvärdighet enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen cia Soliditets databas

Our company has an AA rating, which signifies high creditworthiness according to Soliditet evaluation system, which is based on approximately 2,400 decision parameters. This information is completely up to date and is refreshed daily via the Soliditet database